ACTIVITĂȚI ȘI COSTURI

 

ACTIVITĂȚI

 

Direcții ale activitătilor în cadrul Complexului de Laboratoare de Cercertare «Horia Cernescu»


Direcții de cercetări asumate prin infrastructura creată Dezvoltarea infrastructurii de cercetare, educatie si servicii in domeniile medicinei veterinare și tehnologiilor inovative pentru Regiunea Vest. Cod SMIS-CSNR 2669, contract nr. 18 din 01.03.2009

 

Întreaga activitatea de cercetare, a vechilor laboratoare şi a noilor complexe şi laboratoare de cercetare se va circumscrie în tematica a trei domenii de cercetare; aceste domenii de cercetare sunt:

 

A). Biotehnologii utilizabile în obţinerea producţiilor animaliere și evaluarea impactului acestora asupra mediului.

 

B). Cercetare clinică, supravegherea epidemiologică, biosecuritatea fermelor şi siguranţa producţiilor animaliere obţinute prin metode şi tehnologii nepoluante.

Conferință de presă de finalizare a proiectulu

 

Conferință de presă de finalizare a proiectului

C). Terapii clinice, tehnologii şi nanotehnologii inovative utilizabile în medicina veterinară şi producţiile animaliere.

 


Pentru susţinerea ştiinţifică a fiecărui domeniu de cercetare, laboratoarele şi cercetătorii care le deservesc au avansat 100 teme de cercetare.

 

SERVICII CERCETARE