DESPRE NOI

 

Infrastructura creată prin proiectul Dezvoltarea infrastructurii de cercetare, educatie si servicii in domeniile medicinei veterinare și tehnologiilor inovative pentru Regiunea Vest , contract nr. 18 din 01.03.2009 are urmatoarele coordoanate:

 

Finanțare prin:

- Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice”,

- Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare,

- Domeniul major de intervenție 2.2 – Investiţii în infrastructura de CDI,

- Operaţiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD

 

Data semnării: 01.03.2009

Data semnării: 31.01.2014

Valoarea contractului, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională: 43.951.701, din care 37.015.911 valoare eligibilă

 

Echipa de management proiect:

Prof. Dr. Horia Cernescu – director proiect

Conf. Dr. Ioan Huțu, asistent manager proiect

Conf. Dr. Camelia Tulcan- respeonsabil ethnic

achiziții Conf. dr. Călin Mircu – responsabil juridic

comunicare Ec. Victoria Părva – responsabil financiar

 

Scopul proiectului a fost de creştere a competitivităţii economice prin îmbunătăţirea calităţii educaţiei, dezvoltarea cercetării şi serviciilor în domeniile medicinei veterinare şi tehnologiilor inovative în regiunea RO 05.

 

Proiectul propus doreşte îmbunătăţirea calităţii cercetării şi inovării prin investiţii în infrastructură care să permită buna funcţionalitate a proceselor şi acreditarea calităţii rezultatelor şi activităţilor prin certificări ISO şi al EAEVE (European Association of Establishment for Veterinary Education). Rezultatele cercetării vor fi oferite către instituţiile de cercetare şi antreprenorialul din Regiunea de Dezvoltare Vest (RO05) şi a euro-regiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (DKMT). În Macroregiunea DKMT, Timişoara, locul desfăşurării activităţilor, are o poziţie centrală (vezi figura alăturată).

 

Obiectivele proiectului au fost:

- Modernizarea, renovarea și construirea de noi spații de cercetare în vederea dezvoltării cooperării dintre USAMVBT cu sectorul economic antreprenorial din domeniile medicinei veterinare şi a tehnologiilor inovative; s-au construit 7522 mp spații de cercetare, s-au modernizat 8 laboratoare, s-au construit 25 laboratoare noi și 6 unități experimentale, precum și infrastructura adiacentă.

- Crearea facilităţilor pentru derularea experimentelor în acord cu temele europene de cercetare şi crearea unui organism intern de concordanţă a planurilor de cercetare şi autentificare a rezultatelor; obiectiv îndeplinit prin a) achiziționarea echipamentelor pentru dotarea laboratoarelor, b) crearea sistemului de management a calității cercetării și c) înființarea unităţii de administrare și coordonare științifică.

În următorii 5 ani de funcționare, infrastructura „Complex de Laboratoare de Cercetare „Horia Cernescu” va permite abordarea unor domenii de cercetare cum sunt:

A). Biotehnologii utilizabile în obţinerea producţiilor animaliere și evaluarea impactului acestora asupra mediului.

B). Cercetare clinică, supravegherea epidemiologică, biosecuritatea fermelor şi siguranţa producţiilor animaliere obţinute prin metode şi tehnologii nepoluante

C). Terapii clinice, tehnologii şi nanotehnologii inovative utilizabile în medicina veterinară şi producţiile animaliere.

 

Diseminarea rezultatelor va permite creşterea competitivităţii companiilor române pe plan național și internaţional.

 

Considerăm că universitatea este îndreptăţită să oferteze şi să aducă la bună îndeplinire obiectivele propuse care, vor avea drept efect contribuția la creştere a competitivităţii economice regionale.

 

PLIANT