Anunțuri

 

Unitățile Experimentale, sub tutela entității organizatorice a USAMVBT anunță posibilitatea efectuări unor activități pe baza de voluntariat...

citește mai mult

 


 

Timișoara, 31.01.2014

Comunicat de presă privind încheierea proiectului...

citește mai mult

 


 

Timișoara, 27.01.2014

Conferința de încheiere a proiectului Dezvoltarea infrastructurii de cercetare, educaţie şi servicii în domeniile medicinei veterinare şi tehnologiilor inovative pentru Regiunea Vest...

citește mai mult

 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE, EDUCAŢIE ŞI SERVICII ÎN DOMENIILE MEDICINEI VETERINARE ŞI TEHNOLOGIILOR INOVATIVE PENTRU REGIUNEA VEST

 

Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

Beneficiar proiect:

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA

 

Proiect finanțat prin Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, Domeniul major de intervenție 2.2 – Investiţii în infrastructura de CDI, Operaţiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD și cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) în calitate de Autoritate de Management (AM).

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Autorităţile de Management şi Organismele Intermediare care sunt autorităţi publice sunt exceptate de la aplicarea acestui citat.

 

 

Accesare soft CRM