înapoi

A. Domeniul biotehnologii utilizabile în obţinerea producţiilor animaliere


Domeniul biotehnologii utilizabile în obţinerea producţiilor animaliere, evaluarea impactului acestora asupra mediului, precum şi în cercetare este susţinut prin activitatea a patru laboratoare şi a două autolaboratoare care propun 16 teme de cercetare. În principal, această temă de cercetare va fi susţinută prin Complexul de Laboratoare de Cercetare I (culturi celulare, Paleo-ADN şi Biotehnologii şi Centrul de Biotehnologii deja existent) şi prin activitatea Unităţii Experimentale Mobile axată pe biotehnologii:

i) A.1. Laboratorul de culturi celulare (A.1) are ca obiective 1. studiul morfofiziologiei celulare (multiplicare, dezvoltare, apoptoză/ necroză) în condiţii normale şi patologice, sub acţiunea unor poluanţi (medicamente, metale grele, aditivi alimentari, fertilizanţi, antidăunători, produse cosmetice etc.) 2. Obţinerea de implante de celule cartilaginoase pentru introducerea de noi tehnici terapeutice în artropatii; şi 3. Introducerea nanotehnologiilor şi utilizarea de noi principii terapeutice în dezvoltarea unor terapii antitumorale.

Laboratorul de biofizică (A1.a) are ca temă principală de cercetare – 4. efectul unor substanţe exogene asupra rezistenţei membranei eritrocitare.

Laboratorul de cercetări cito-histologice (A1.b) cu temele de cercetare axate pe 5. studiul efectelor: antitumoral, antiinflamator şi UV-protector ale fluidelor şi unguentelor cu nanoparticule magnetice. 6 studiul tipurilor de celule somatice din laptele vacilor cu mamite infecţioase.

Laborator de cercetări biochimice (A1.c) prin infrastructura existentă şi prin cea achiziţionată vor susţine teme de cercetare în domeniile 7. caracterizării sistemelor antioxidante enzimatice şi de evidenţiere a modificărilor structurale induse în stresul oxidativ şi 8. impactul crioconservării asupra sistemelor antioxidante.

Laboratorul de fiziopatologie (A1.d) va fi implicat în tema 9. cercetări asupra morfofiziopatologiei ţesutului cartilaginos articular normal şi patologic la animale, in vivo şi in vitro, sub influenţa unor produse terapeutice şi alimentare variate.

ii) Laboratorul de reproducere asistată, biologie celulară și moleculară (A.2) susţine tematica de faţă prin cercetări referitoare la: 10. investigații de geonomică bovină 11. Aspecte privind fecundația in vitro (IVF) la bovine și 12. Crioconservarea celulelor şi ţesuturilor gonadale;

iii) Laboratorul de cercetare în imunologie, micologie (A.3) are ca obiective pentru susţinerea acestei tematici de cercetare prin 13. studiul aplicativ al răspunsului imun şi modularea acestuia.

iv) Laboratorul de cercetări toxico-farmacologice (B12) prin tema 14. studii asupra impactului metalelor grele asupra ecosistemelor naturale şi artificiale.

 

Facilități pentru producera animalelor libere de germeni

Facilități pentru producera animalelor libere de germeni

v) Unitatea experimentală mobilă (UEXm1) prin autolaboratorul mobil permite extinderea activităţilor de cercetare pe o rază de 250 km faţă de USAMVB din Timişoara, în special prin temele: 15 cercetările aplicative în domeniul biotehnologiilor aplicate asupra animalelor şi 16. impactul biotehnologiilor şi a tehnologiilor de creştere a animalelor asupra mediului fermei.