înapoi

B.) Domeniul cercetare clinică, supravegherea epidemiologică, biosecuritatea fermelor şi siguranţa producţiilor animaliere obţinute prin metode şi tehnologii nepoluante


Domeniul cercetare clinică, supravegherea epidemiologică, biosecuritatea fermelor şi siguranţa producţiilor animaliere obţinute prin metode şi tehnologii nepoluante este susţinut prin activitatea a 11 laboratoare care propun 52 teme de cercetare:

 

i.) Laboratorul de cercetare în imunologie, micologie (A.3) propune obiectivele 1. caracterizarea statusului imunitar la animale 2. identificarea celulelor participante la realizarea răspunsului imun. 3. caracterizarea speciilor bacteriene implicate în apariţia unor toxiinfecţii alimentare la om. 4. diagnosticul de laborator şi 6. utilizarea unor preparate imunomodulatoare (inclusiv probiotice şi prebiotice) în stimularea reactivităţii imunologice la animal.

 

ii.) Laboratorul de supraveghere a riscului microbiologic din alimente (B2) susţine îndeosebi siguranţa producţiilor alimentare. Cercetările care se vor efectua în acest laborator au caracter aplicativ cu referire la: 7. supravegherea riscului microbiologic asociat consumului de alimente (acest laborator furnizează informaţii solide, care permit autorităţilor intervenţia într-o anumită etapă, în scopul îmbunătăţirii sănătăţii publice şi asigură luarea celor mai corecte decizii cu privire la un risc); 8. supravegherea riscului poate fi utilizată de către procesatori pentru a-şi dezvolta planuri HACCP, care se bazează pe informaţii ştiinţifice pentru identificarea pericolelor care pot să apară şi 9. stabilirea cerinţelor de siguranţă alimentară, în scopul reducerii posibilităţii de apariţie a îmbolnăvirilor la consumator,  prin  uniformizarea criteriilor microbiologice, astfel încât alimentele obţinute să fie lipsite de riscuri pentru consumator (aspecte necesare în comerţul cu alimente între diverse ţări). Pentru început, temele de cercetare propuse de laborator sunt: 10 supravegherea riscului microbiologic în etapele de obţinere, procesare, transport şi depozitare a produselor obţinute din prelucrarea laptelui de oaie şi supravegherea riscului microbiologic generat de Listeria monocytogenes în carnea de pasăre.

 

iii.) Laboratorul de nutriție animală (B3) va face cercetare asupra temelor: 11 i) dozarea nutrienților din nutreţurile combinate destinate diferitelor specii şi categorii de animale, din  materii prime folosite ca surse proteice de origine vegetală şi animală precum şi din produsele de origine animală, 11 ii) determinarea valorii nutritive a categoriilor de furaje provenite din diferite zone geografice ale ţării şi care intră cu pondere mare în raţiile animalelor.

 

iv.) Laboratorul disciplinei de parazitologie şi boli parazitare (B5.a) propune temele 12. studii epidemiologice în bolile parazitare; 13. controlul strongilidozelor la animale; 14. studii diagnostice în bolile parazitare; 15. controlul parazitologic în fascioloză; 16 Evaluarea unor sisteme de control parazitologic în cocidioze la animale; 17. supravegherea parazitologică a câinilor comunitari și cu stăpân; 18. studii profilactico-terapeutice în bolile parazitare; 19. studiul ecosistemelor urbane, rurale şi agroforestiere din vestul României cu privire la sursele de parazitare potenţiale; 20. evaluarea potenţialului biotic al unor agenţi parazitari.

 

v.) Laboratorul de dermatologie și boli micotice (B5.b) susţine temele de cercetare cu nr. 21. căi şi modalităţi de control al dermatomicozelor la carnivore; 22. cercetări terapeutice în dermatofitoze la om şi animale; 23. cercetări epizootologice şi terapeutice în  arahno-entomoze la animale; 24.  cercetări epidemiologice și terapeutice în dermatitele alergice și non alergice la animale.

 

vi.) Laboratorul de cercetare a bolilor infecţioase şi epidemiologie (B6) regională  are mai multe tipuri de cercetare dependent de resursele utilizate; astfel, se diferenţiază:

 

B.6.a. Laboratorul de cercetare serologică pentru patologia aviară şi suină - efectuează studii în domeniile 25. cercetări privind seroprevalenţa infecţiei cu Salmonella spp.în efectivele de porci. 26. cercetări privind infecţiile cu reovirusuri la puii de carne  27. cercetări privind incidenţa sindromului PRRS în fermele de reproducţie la suine.

B.6.b. Laborator de cercetare şi diagnostic în boli infecţioase cu ajutorul imunofluorescenţei cu tematicile: 28. utilizarea reacţiei de imunofluorescenţă în diagnosticul unor boli ale animalelor.

B.6.c. Laboratorul de cercetare în epidemiologie animală şi epidemiosupravegherea teritoriului 29. epidemiosupravegherea unor boli populaţionale cu ajutorul indicilor epidemiologici 30. epidemiosupravegherea în unele boli ale animalelor de fermă, din judeţele din vestul ţării.

Facilitarea diagnosticelor prin microscopie

Facilitarea diagnosticelor prin microscopie

B.6.d. Laboratorul de cercetare şi training în boli transmisibile de la animalele de companie cu temele: 31. implicaţiile unor specii de stafilococi în bolile cutanate la câine şi pisică şi posibilităţile de transmitere la oameni. 32. cercetări privind riscul zoonotic al unor otite infecţioase ale câinilor şi pisicilor. 33. cercetări privind riscul transmiterii unor zoonoze de la cânii fără stăpân.

B.6.e. Laboratorul de cercetare în boli infecţioase bacteriene cu temele: 34. pleuropneumonia porcului - cercetări etiologice, de patogenitate şi antigenitate 35. cercetări privind posibilităţile de prevenire a infecţiilor cu salmonele mobile la puii de carne 35. rolul tulpinilor de E. coli în patologia puilor de carne.

 

vii.) Laboratorul de citogenetică şi genetică moleculară (B7) cu temele de cercetare 37. Identificarea precoce a porcilor stres sensibili prin tehnici bio-cito-genetice. 38. Investigaţii clinice şi genetice asupra disgeneziilor ereditare la animalele de fermă 39. observaţii citogenetice privind efectul unor aditivi alimentari asupra cromozomilor la mamifere, mijloc de supraveghere a biosecurităţii animale. 40. Cercetări asupra ADN –ului provenit de la animale.

 

viii.) Laboratorul de cercetare anatomie patologică şi medicină legală (B9) are ca tematică de cercetare 41. cercetări epidemiologice şi morfopatologice în oncopatiile aparatului genital şi ale glandei mamare la căţea; 42. modificări morfologice ale tubului digestiv în sindromul de malabsorbţie la puii de carne; 43. modificări morfopatologice în arteroscleroza la câine şi pisică; 44. modificările ficatului şi ale vezicii biliare în bolile bacteriene, virotice şi parazitare la iepuri; 45. cercetări asupra modificărilor morfologice şi de reactivitate imunologică în eimerioza puilor de găină şi 46. cercetări epidemiologice şi morfopatologice în pneumonii la suinele crescute în sistem intensiv.

 

ix.) Laboratorul de cercetări toxico-farmacologice (B12) prin tema 47. consecinţele expunerii la poluanţi asupra sănătăţii omului şi animalelor.

 

x.) Laboratorul de tehnologii de creştere şi producţie animală (B13 – TCPA) – prin temele: 48. tehnologii de creştere şi exploatare în structuri neconvenţionale pe aşternut permanent (structuri semicilindrice acoperite cu prelată); 49. studiul şi controlul calităţii producţiilor obţinute de la animalele crescute pe aşternut permanent în structuri semicilindrice acoperite cu prelată (adăposturi reci); 50. monitorizarea factorilor de microclimat din adăpost şi a emisiilor de gaze în atmosferă în cazul creşterii animalelor în structuri semicilindrice acoperite cu prelată; 51. cercetări asupra calității furajelor și producțiilor animale în regiunea Ro05.

 

xi) Unitatea experimentală mobilă (UEXm2) prin autolaboratorul mobil permite extinderea activităţilor de cercetare pe o rază de 250 km faţă de USAMVB din Timişoara în special 52. cercetările privitoare la identificarea şi secvenţializarea înrudirilor genetice dintre animale şi oameni în osemintele recuperate din necropolele identificate în zona Banatului Istoric; în acelaşi timp, autolaboratoarele permit derularea activităţilor de prelevare a probelor şi intervenţie în situaţiile specifice supravegherii epidemiologice.