înapoi

C.) Domeniul terapii clinice, tehnologii şi nanotehnologii inovative utilizabile în medicina veterinară şi producţiile animaliere


Domeniul terapii clinice, tehnologii şi nanotehnologii inovative utilizabile în medicina veterinară şi producţiile animaliere va fi susţinut prin activitatea a 7 (şapte) laboratoare care propun 32 teme de cercetare:

 

i) Laboratorul de chirurgie, ortopedie, reconstrucţie osteoarticulară, imagistică şi analiza locomoţiei la animale (C1 cu modulele a, b, c, d, e f și g ), care are în componenţă:

 

C1.a. Laborator de chirurgie, oftalmologie, microchirurgie, stomatologie (COMS) cu temele: 1. metode novatoare de investigații diagnostice prin termografie la animale, 2. metode chirurgicale de inducere a toleranței fada de implanturile protetice ale țesuturilor moi la animal 3. contribuții la terapia chirurgicala a tumorilor solide la animale, 4. contribuții la diagnosticul si terapia afecțiunilor urogenitale la animale, 5. transpozitionarea chirurgicala a țesuturilor moi – modele animale de reparare a defectelor parietale abdominale la animale, 6. studiul bolilor periodontale la animale, 7. contribuții la terapia stomatologica a afecțiunilor orale la animale, 8. contribuții la terapia afecțiunilor oftalmologice la animale, 9 monitorizarea si aplicarea strategiilor de anestezie, analgezie si susținere a funcțiilor vitale in limite fiziologice in sala de operație si in unitatea de terapie intensiva, in timp real, folosind programe computerizate, 10. contribuții la tratamentul laser al afecțiunilor chirurgicale la animale și 11. noi metode de tratament chirurgical al afecțiunilor neurologice la animale.

Unitate experimentală căini-pisici

Unitate experimentală căini-pisici

C1.b. Laborator de chirurgie endoscopică, reconstrucție osteoarticulară (CERO) prin temele: 12.contributii la tratamentul chirurgical laparoscopii al afecțiunilor uro-genitale la animale, 13.diagnosticul şi 14. tratamentul chirurgical laparoscopic al afecțiunilor abdominale la animale, 15. endoscopia de diagnostic la animale și 16. studiul afecțiunilor otopedice la animalele de companie.

C1.c. Laboratorul de investigaţii radiografice și fluoroscopice (LIRF) cu tema 17.studii asupra diagnosticului radiologic.

C1.d. Laboratorul  investigații computer tomografie (LICT) cu tema 18. studii asupra diagnosticului prin computertomografie.

C1.e. Laboratorul de analiză cinematică la animale mari (LACAL) și C1.g. Laborator de intervenții chirurgicale animale mari cu tema 19. studii asupra diagnosticului şi 20, tratamentului chirurgical al afecţiunilor locomotorii la animale de rentă.

 

i) C1.f. Laboratorul de analiză cinematică animale mici (LACSA) cu tema 21. studii asupra diagnosticului şi 22. tratamentului chirurgical al afecţiunilor locomotorii la animalele mici.

ii) Laborator de culturi celulare (A.1) prin laboratorul de cercetări biochimice va avea ca obiect de cercetare 23. elaborarea unui protocol de screening a enzimelor antioxidante în practica medicală, pentru abordarea unor noi direcţii prin terapia antioxidantă

iii) Laborator de cercetări cito-histologice (A1.b) cu tema 24. citologia celulelor tumorale

iv) Laboratorul de cercetare în imunologie, microbiologie (A.3). susţine această temă de cercetare prin obiectivul de cercetare: 25. supravegherea micologică şi bacteriologică a unor obiective integrate în sisteme de calitate HACCP.

iv) Laboratorul de explorări funcţionale şi metabolice (B4) are două teme majore de cercetare: 26. supravegherea nutriţional metabolică la animalele şi 27. cercetări clinice și paraclinice privind asocierea dintre parametrii morfo-funcţionali şi indicatorii bio-umorali ai disfuncţiilor organice la animale.

Facilitarea diagnosticelor prin computertomografie

Facilitarea diagnosticelor prin computertomografie

v) Laborator de electrofiziologie (B8) susţine două teme majore de cercetare: tema 28. Modificarea permeabilităţii mucoasei intestinale la purcei în diferite stări patologice și tema 29. studii privind absorbţia şi secreţia elementelor minerale în tubul digestiv la mamifere şi pasări, în stări normale şi patologice.

vi) Laboratorul de etologie (B11) va face 30. cercetări asupra comportamentului animalelor crescute, întreţinute şi exploatate în structuri neconvenţionale

vii) Laboratorul de cercetări toxico-farmacologice (B.12) face cercetări în domeniul temei 31. tehnologii noi şi condiţionări terapeutice în afecţiunile animalelor.

viii) Unitatea Experimentală mobilă (UEXm1 şi UEXm2), prin autolaboratoarele mobile, permite extinderea activităţilor de cercetare pe o rază de 250 km faţă de USAMVB din Timişoara, în special 32. cercetările aplicative în domeniul tehnologiilor aplicate asupra animalelor.

 

 

Finalizarea cercetarilor asumate și derularea altora care derivă din acestea va permite Universității realizarea unor raporturi normale și a unor punți de legătură neforțate cu programele europene precum și compatibilitatea cu practicile și nivelul medicinei veterinare moderne, din Europa și din lume – prioritate neechivocă atât pentru societate cât și pentru universitatea noastră.

 

Complex de labotatoare de cercetare clinică

Complex de labotatoare de cercetare clinică